1. Mục đích và phạm vi thu thập
  Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website  https://noithat.shop bao gồm: họ tên, email, điện thoại, địa chỉ khách hàng,… Đây là các thông tin mà  https://noithat.shop cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi gửi liên hệ  về cho https://noithat.shop   để nhờ hỗ trợ, tư vấn thông tin về các dòng sản phẩm của https://noithat.shop.
  Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website https://https://noithat.shop chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của khách hàng, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của khách hàng sẽ không được lưu giữ.
  Khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ các thông tin liên hệ và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, khách hàng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho webiste  https://noithat.shop  về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
 2. Phạm vi sử dụng thông tin
  Công ty sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: 
  • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng;
  • Gửi email tiếp thị, khuyến mại về hàng hóa do chúng tôi bán;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao của website https://noithat.shop với khách hàng khi cần thiết;
  • Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt;
  • Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại https://noithat.shop;
   Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
 3. Thời gian lưu trữ thông tin
  Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ . Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của  https://noithat.shop.
 4. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
  Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu  https://noithat.shop  thực hiện việc này.
  Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về nội dung bảo mật thông tin cá nhân đề nghị liên hệ Ban quản trị của website  https://noithat.shop. Khi tiếp nhận những phản hồi này, https://noithat.shop sẽ xác nhận lại thông tin, trường hợp đúng như phản ánh của khách hàng tùy theo mức độ, https://noithat.shop sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.
 5. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
  Thông tin cá nhân của khách hàng trên  https://noithat.shop được https://noithat.shop cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của  https://noithat.shop. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
  Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.
  Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, https://noithat.shop sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
  Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa trên  https://noithat.shop.
  https://noithat.shop yêu cầu các cá nhân khi đăng ký mua hàng, sử dụng dịch vụ tại https://noithat.shop phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại,…, và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. https://noithat.shop  không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
 6. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân khách hàng
  Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử https://noithat.shop  đến địa chỉ Công ty hoặc qua email.
  Email: sales@noithat.shop
  Công ty có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kỹ thuật, nghiệp vụ để xác minh các nội dung được phản ánh.
  Thời gian xứ lý phản ánh liên quan đến thông tin cá nhân khách hàng là 15 ngày.