Đã đặt hàng Noithat.shop rất nhiều lần và chưa bao giờ thất vọng :)