Dù yêu cầu thời gian khá gấp, công ty vẫn giao hàng và lắp đặt đúng hẹn, chất lượng đạt yêu cầu.