Đơn hàng có giá trị nhỏ, nhưng mấy anh thi công đúng thời gian yêu cầu và đẹp như ý :)