Noithat.shop có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các “ca khó”. Tôi rất hài lòng với sản phẩm được lắp đặt.